Giới thiệu
Hoa lan thuần

Hoa lan thuần

23/10/2019

Phát triển nhanh, ít bị bệnh, dễ ra hoa, CHUẨN HOA. Với đa số giống lan được trồng ở vườn Miền Bắc thì có thể sinh trưởng và phát triển ở bất cứ đâu nước ta

Tại vườn hoa huy anh có hàng nghìn mặt hoa đẹp, độc đáo sẽ được cập nhập dần hàng ngày.

Xem các loại hoa lan đẹp theo danh mục sau

Lan Giả hạc, phi điệp – Lan trầm – Các loại hoàng thảo – Bộ sưu tầm vũ nữ - Bộ sưu tầm màu lan cát – Lan đai châu đủ màu, đủ cỡ - Chọn bộ thiên nga và cattum – Hoa lan đột biến và quý hiếm – Cây lan giống – Những loại hoa đẹp khác

Hotline : 091 343 5812 (Zalo)
Facebook : https://www.facebook.com/hoalanhuyanh