Lan Dendro

Dendro xuân hồng cánh sen

Giá: 100.000 VNĐ /Chậu
Dendro xuân cánh trắng họng xanh

Giá: 250.000 VNĐ /Chậu
Đùi gà trắng đài loan

Giá: 220.000 VNĐ /Chậu
Denro xuân vàng lá biên

Giá: 450.000 VNĐ /Cây

Tại vườn hoa huy anh có hàng nghìn mặt hoa đẹp, độc đáo sẽ được cập nhập dần hàng ngày.

Xem các loại hoa lan đẹp theo danh mục sau

Lan Giả hạc, phi điệp – Lan trầm – Các loại hoàng thảo – Bộ sưu tầm vũ nữ - Bộ sưu tầm màu lan cát – Lan đai châu đủ màu, đủ cỡ - Chọn bộ thiên nga và cattum – Hoa lan đột biến và quý hiếm – Cây lan giống – Những loại hoa đẹp khác

Hotline : 091 343 5812 (Zalo)
Facebook : https://www.facebook.com/hoalanhuyanh