Lan kiếm

Tên khoa học Cymbidium aloifolium
Theo quan niệm của người chơi lan lâu năm mỗi vườn lan nên có một bụi lan kiếm để “ trần vườn” . Dòng lan này ra hoa từ tháng 3 âm kéo dài đến hết năm.

Hiện nay ngoài các loại lan kiếm rừng phổ biến như Tiên Vũ, lô hội… còn rất nhiều mặt hoa kiểm thái đẹp, có hương thơm dễ chịu. Cũng như các loại hoa lan khác kiếm rừng đột biến là các loại có giá đắt nhất.

Lan rừng kiếm vàng

Giá: 400.000 VNĐ /Thân
Kiếm xích ngọc đỏ

Giá: 380.000 VNĐ /chậu
Kiếm Semi. Old Rose Nill

Giá: 1.300.000 VNĐ /Chậu
Kiếm Splash PhetDonKo

Giá: 600.000 VNĐ /thân
Kiếm CYM 17

Giá: 500.000 VNĐ /Chậu

Tại vườn hoa huy anh có hàng nghìn mặt hoa đẹp, độc đáo sẽ được cập nhập dần hàng ngày.

Xem các loại hoa lan đẹp theo danh mục sau

Lan Giả hạc, phi điệp – Lan trầm – Các loại hoàng thảo – Bộ sưu tầm vũ nữ - Bộ sưu tầm màu lan cát – Lan đai châu đủ màu, đủ cỡ - Chọn bộ thiên nga và cattum – Hoa lan đột biến và quý hiếm – Cây lan giống – Những loại hoa đẹp khác

Hotline : 091 343 5812 (Zalo)
Facebook : https://www.facebook.com/hoalanhuyanh